PROJEKAT MALA AMERIKA-u izgradnji

Više informacija o stambeno-poslovnom kompleksu  MALA AMERIKA pogledajte  na linku: www.projekatmalaamerika.rs 


3d izgled budućeg stambenog kompleksa-pogled iz Gundulićeve ulice

3d izgled budućeg stambenog kompleksa-pogled iz dvorišta

3d izgled budućeg stambenog kompleksa-pogled iz dvorišta

3d izgled budućeg stambenog kompleksa

3d izgled budućeg stambenog kompleksa

3d izgled budućeg stambenog kompleksa


3d izgled-FAZA I