Projekat JUG BOGDANA-slike sa gradilišta


Hronološki prikaz izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa PROJEKAT JUG BOGDANA,Objekat A P+2+Pk  i  Objekat B Su+Vp+2+Pk

*Početak radova na izgradnji objekta A-april 2016,useljenje april 2017.
*Početak radova na izgradnji objekta B-decembar 2016,useljenje decembar 2018.