PROJEKAT MALA AMERIKA-u pripremi
3d izgled budućeg stambenog kompleksa-pogled iz Gundulićeve ulice

3d izgled budućeg stambenog kompleksa-pogled iz dvorišta

3d izgled budućeg stambenog kompleksa-pogled iz dvorišta

3d izgled budućeg stambenog kompleksa

3d izgled budućeg stambenog kompleksa

3d izgled budućeg stambenog kompleksa


3d izgled-FAZA I