Projekat Dositeja Obradovića-Slike sa gradilišta

SLIKE SA GRADILIŠTA
stambeni objekat P+2+Pk  Dositeja Obradovića 38 Zrenjaninzavršni zanatski radovi 2.avgust 2018 god.


izrada krovne konstrukcije 9.jul 2018 god.

  
izrada međuspratne AB ploče iznad III sprata 11.jun 2018 god.


  izrada AB stubova etaže pk1 21.maj 2018 god.


  izrada međuspratne AB ploče iznad I sprata 18.april 2018 god.

      
   izrada međuspratne AB ploče iznad prizemlja 27.mart 2018 god.

                         
                                           izrada AB stubova prizemlja 20.februar 2018 god.


izrada temeljne konstrukcije 29.januar 2018 god.