PROJEKAT MALA AMERIKA-slike sa gradlišta


stanje  radova na dan
13.februar 2020.god
stanje  radova na dan
25.januar 2020.god
(zimska pauza od 30.decembra 2019. do 14. januara 2020.god)

stanje  radova na dan
30.decembar 2019.god


Završni zanatski radovi 
6.decembar 2019.god

-Završni zanatski radovi 
1.novembar 2019.god-Izrada  krovne konstrukcije
- Zidanje fasadnih i pregradnih zidova III sprata i pk
-ugradnja pvc stolarije
19.septembar 2019.god
-Izrada  krovne konstrukcije
 -Zidanje fasadnih i pregradnih zidova II sprata
13.avgust 2019.god-Izrada  AB medjuspratne tavanice iznad III sprata.  
- Zidanje fasadnih i pregradnih zidova I sprata
13.jul 2019.god


Izrada konstrukcije AB stubova I sprata FAZA 1  
13.jun 2019.god
Izrada temeljne konstrukcije FAZA 1  
11.maj 2019.god
Pripremni radovi i rušenje postojećih objekata 9.mart 2019 god.