PROJEKAT MALA AMERIKA-slike sa gradlišta FAZA I


Izrada  krovne konstrukcije
 Zidanje fasadnih i pregradnih zidova II sprata
13.avgust 2019.godIzrada  AB medjuspratne tavanice iznad III sprata.  
 Zidanje fasadnih i pregradnih zidova I sprata
13.jul 2019.god


Izrada konstrukcije AB stubova I sprata FAZA 1  
13.jun 2019.god
Izrada temeljne konstrukcije FAZA 1  
11.maj 2019.god
Pripremni radovi i rušenje postojećih objekata 9.mart 2019 god.